Aaghat - Ek Pramkatha - 30 by parashuram mali in Marathi Love Stories PDF

आघात - एक प्रेम कथा - 30

by parashuram mali in Marathi Love Stories

आघात एक प्रेम कथा परशुराम माळी (30) शेजारीपाजरी घरात सांगायला यायचे. आजोबा काकुळतीला आल्यागत सारं ऐकायचे. प्रत्येकाला माझी समजून काढायला लावायचे. पण मी हे सारं थोडंच मनावर घेणार होतो. मला फक्त डोळ्यासमोर दिसत होती सुमैया. एकेकदा वाटायचं माझी वाट ...Read More