SOBATICHE NATE by VRUSHALI MAHAKAL in Marathi Poems PDF

सोबतीचे नाते 

by VRUSHALI MAHAKAL in Marathi Poems

पार्ट १ कोणीतरी सोबती हा हवाच ? तो मानस जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा म्हंटल जात , की ते सोबत आहेत आयुष्यात येणाऱ्या प्रत्येक वळणावर त्यांची पाऊल सोबत पडले तर ते सोबत आहे , जेव्हा त्या पाऊल मध्ये अंतर येईल ...Read More