paavsatale te kshan by Kajal Mayekar in Marathi Short Stories PDF

पावसातले ते क्षण

by Kajal Mayekar in Marathi Short Stories

आज पाऊस येईल वाटते सकाळपासून मळभ आहे... अजय विचारात बस स्टँडवर येऊन पोहोचला. अरेच्चा हे काय आज इथे कोणीच कसे काय नाही... रस्त्यावर माणसांची वर्दळही फारच कमी आहे... अजय रस्त्यावर दूरवर नजर टाकत म्हणाला. जाऊदे ना आपल्याला काय उलट ...Read More