niyati by शोभा मानवटकर in Marathi Short Stories PDF

नियती

by शोभा मानवटकर in Marathi Short Stories

....नियती...​​ आज तिला जाऊन बारा वर्षे झालीत.असं वाटते ती अगदी आमच्यातच आसपास आहे. तिचा उल्लेख केल्याशिवाय आम्हा दोघीही मैत्रीणींचं बोलणंच सुरू होत नाही. तशीच होती ती कायम कुणाच्याही स्मरणात राहील अशी..​ ...Read More