imandar kutra by Na Sa Yeotikar in Marathi Short Stories PDF

इमानदार कुत्रा

by Na Sa Yeotikar in Marathi Short Stories

इमानदार कुत्राआज गावात गंगाराम आणि त्याच्या इमानदार कुत्र्यांचीच जो तो चर्चा करत होते. कुत्र्याच्या मरणाच्या दिवशी त्याच्या इमानदारीची चर्चा चालू होती. प्रत्यक्ष जीवनात मानवाचे सुद्धा असेच होते नाही का ? अंत्ययात्रेत जाणारे लोकं मेलेल्या माणसाच्या भल्या बुऱ्या गोष्टीवरच तर ...Read More