હુ અને મારી વાતો આત્મહત્યા ભાગ 1

by Krishna Patel in Gujarati Motivational Stories

#હુંઅનેમારીવતો... આત્મહત્યા (ભાગ-૧)હું અને મારીવતોમાં આજે જયારે પ્રથમ આર્ટીકલ લખીરહીછુ ત્યારે મારે ખાસ આત્મહત્યા વિશે વાત કરવીછે આજ કાલના સમાચારમાં એક વાત ખૂબ ચર્ચામાંછે અને એ ચર્ચાનો વિષય છે આપણા સૌના લાડલા અભિનેતા સુશાંકસીંગ રાજપૂતના આત્મહત્યાનું કારણ તો આ ...Read More