ગુજરાતની ગાથા - સદાકાળ ગુજરાત...

by Setu Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

સદાકાળ ગુજરાત ! આજે પહેલી મે એટલે ગુજરાત દિવસ.આજ નિમિતે ગુજરાતની ગૌરવગાથાને થોડી યાદ કરી લઇ ચાલો! આમ તો ગુજરાત વિષે કહીએ અને સાંભળીએ એટલું ઓછું પડે એમ છે છતાં થોડું અહીં યાદ કરી લઈએ.... આ ગુજરાતની માટી એ ...Read More