લાગણીઓનું શીતયુદ્ધ - પ્રકરણ 15 - છેલ્લો ભાગ

by Aadit Shah in Gujarati Novel Episodes

પ્રકરણ – 15 કોઈ પણ સ્ત્રીને અપમાનિત કરવાની દિશામાં પગલું લઈ રહેલા દરેક વ્યક્તિએ પોતાના અસ્તિત્વના અંતની તૈયારી રાખવી જ જોઈએ. હવે અનંત પાસે નુપૂર સુધી પહોંચવા માટે ફક્ત 30 મિનિટનો સમય બચ્યો હતો. અનંતને અચાનક જ યાદ ...Read More