Praktan by Manas Gadkari in Marathi Short Stories PDF

प्राक्तन

by Manas Gadkari in Marathi Short Stories

अरे बाबा देव गण आहे माझा, मला काही होणार नाही. ह्या सुनीलचे आपले काहीतरीच. म्हणे अजय अमावस्येला जास्त भटकू नकोस इकडे तिकडे. मित्र आहे म्हणुन ठीक नाहीतर दोन शिव्या घातल्या असत्या. भित्री भागूबाई.तरी पण डोक्यात टाकलेच ह्याने काहीतरी. जाऊ ...Read More