frist love story .. - 3 by Bhagyshree Pisal in Marathi Short Stories PDF

पाहील प्रेम ....- 3

by Bhagyshree Pisal in Marathi Short Stories

नील ने एक दिवस तीला सहज विचारले . काय मग ? मी पहिलाच ना ? तीला बहूतेक हा प्रश्न अनपेक्षित होता .ती गोंधळून गेली होती ......सगळी कडे भयाण शांतता पसरली होती .शेवट नील ने च परत विचारले का ग ...Read More