ek khari aani khurdi prem katha by Bhagyshree Pisal in Marathi Short Stories PDF

एक खरी आणी खूर्री प्रेम कथा ....

by Bhagyshree Pisal in Marathi Short Stories

तर या कथेची सुरवात कशी करावी काहीच कळेना .कारण कथाच तशी आहे .एक सुंदर मुलगी आणी एक छान मुलगा जे एकमकानाला कधीच भेटले नाहीत की त्यानी कधीच एकमेकानाला पाहीले देखील नव्हते .तरी ते एकमेकान वर जिवापाड प्रेम करत होते ...Read More