Nirmanushya - 1 by Sanjay Kamble in Marathi Horror Stories PDF

निर्मनुष्य - 1

by Sanjay Kamble in Marathi Horror Stories

निर्मनुष्य - भयकथाBy Sanjay Kamble. एका जबरदस्त झटक्यासरशी सुनील खाडकन जागा झाला.. काही वेळापूर्वी बियर बार मधील एका टेबल ला बसुन लाईटच्या मंद प्रकाशात चाढवलेल्या तीन कॉर्टरची नशा एका झटक्यात उतरली होती... बाजूला पाहिलं तर ...Read More