ના મોકલેલા નવ ઇમેઇલ્સ ( એક પ્રેમીની શરત ) - 5

by Vrajesh Patel in Gujarati Novel Episodes

મારી લાગણીઓના પત્રોની વાત એટલે કે આ નોવેલ ના મોકલેલા નવ ઇમેઇલ્સ, બે કિરદારો શિવમ અને શ્રુતિના પ્રેમ સફરની વાત છે કે જેમાં શિવમ તેની લાગણીઓને શ્રુતિને કહેવા ઇમેઇલ્સ નો સહારો લે છે. જેમાં અમુક કારણો કે જેનો ઉલ્લેખ ...Read More


-->