Navnath Mahatmay - 16 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories PDF

नवनाथ महात्म्य भाग १६

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Mythological Stories

नवनाथ महात्म्य भाग १६ आठवा अवतार “वटसिद्ध नागनाथ” =================== वटसिद्ध नागनाथ याची जन्मकथा असो वटवृक्ष पोखरांत । अंड राहिले दिवस बहूत ।। अवि होत्र नारायण त्यांत । ईश्‍वर सत्ते संचारला ।। दिवसेंदिवस अंडात। वाडी लागले जीववंत ।। ...Read More


-->