મંથન ઠક્કર અને તેની સાથે ની વાતો

by Manthan Thakkar in Gujarati Classic Stories

કેમ છો બધા. ૨૦૨૦ નું વર્ષ જેટલી ઉમ્મીદ થી આવેલ એટલું જ મુશ્કેલી વાળું અને મહામારી વાળું સાબિત થયું . ગયા વર્ષના સ્ટાર્ટિંગ થી મેં લખવાનું સ્ટાર્ટ કરેલ અને પછી એમાં વચ્ચે અમુક વખત ના પણ લખી શક્યો અને ...Read More