પુરુષ થી લોખંડી પુરુષ - 5

by Nilesh N. Shah in Gujarati Biography

પુરુષ થી લોખંડી પુરુષ નિલેશ એન. શાહ સાયકલની તૈયારી ભાગ - 5 જીવનમાં વેરાયટી ઘણી જરૂરી છે. તો મારી કાર્ડીઓ ની સફરમાં કાયમ સ્વિમિંગ દોડવા ઉપરાંત સાયકલ પણ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. જ્યારથી અમદાવાદ માં મેરાથોન શરુ થઇ તે ...Read More