જીંદગી ક્યારે રોકાતી નથી - 2

by Chirag Solanki in Gujarati Love Stories

આ લેખ ને લગતી વળગતો કોઈ પણ માહિતી જાણવા નીચે આપેલા ની કે email પર સંપર્ક કરવોEmail:cksolanki8888@gmail.comWatshapp :7226838212 [ભાગ-1 વૃષભ ને એક કંપની માં જોબ કરે છે. ત્યારે તેના collage ગ્રુપ માં મેસેજ આવે છે. કોઈ ને ...Read More