કવિતા ક્યાં લખાઈ.....? - દિલવાળી કુડીની કલમે.....

by Dilwali Kudi in Gujarati Poems

આભાર સૌનો! મારી કવિતાઓને આટલો બધો પ્રેમ આપવા બદલ અને મને હજુ પણ વધારે સારુ લખવા માટે પ્રોત્સાહન અને પ્રેરણા આપવા.લાંબી કવિતા ગુજરાતી ભાષામાં લખવાનો આ મારો પ્રથમ પ્રયત્ન છે. આશા છે કે તમને આ કવિતા ગમશે અને તમે ...Read More