મેલું પછેડું - ભાગ ૮

by Shital Matrubharti Verified in Gujarati Social Stories

પરબત કાળી નો મારગ રોકી ઉભો હતો, ત્યાં જ નાથો મળ્યો અને તેની હારે કાળી ખેતરે જવા નીકળી. ‘મેં એની પાછળ પગલાં માંડ્યા .નાથા જો તું હઇશ ને તો પરબત ...Read More