te dodhe by shabd_premi म श्री in Marathi Short Stories PDF

ते दोघे....

by shabd_premi म श्री in Marathi Short Stories

दिवस पहिला काय झालं एक दिवस माझी बायको तिच्या नवऱ्या बद्दल सांगत होती म्हणे, रागिणी :- आज काल त्याचं लक्षच लागत नाही घरात, नुसता बाहेरच पळतो..संध्याकाळी कामावरून आला की थोडा वेळ घरात बसतो ...Read More