shivaji maharaj - 1 by शिवव्याख्याते सुहास पाटील in Marathi Biography PDF

छत्रपती शिवाजी महाराज - भाग 1

by शिवव्याख्याते सुहास पाटील in Marathi Biography

छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या मी लिहत आहे त्याला चागला प्रतिसाद मिळत आहे म्हणून आता छत्रपती शिवाजी महाराज लिहण्यासाठी चालू केले आहे ३५० वर्ष झाली तरी "शिवाजी" ही तीन अक्षरं त्रयलोकाला पुरून उरतात ही बाब साधी नाही!!आज ही शिवरायांचे चरित्र ...Read More