Forward by Suraj Gatade in Marathi Social Stories PDF

फॉरवर्ड

by Suraj Gatade in Marathi Social Stories

"फॉरवर्ड"(कन्सेप्ट - संदीप चिपरे, स्क्रिनप्ले & डायलॉग्स - सूरज गाताडे)FADE IN: 1) INT. BAR - DAY(एक व्यक्ती, दाढीची खुरटे वाढलेली. बराच सावळा. डोळे लाल. कपडे अस्ताव्यस्तच, बिअर खरेदी करून बाहेर घेऊन जाते...)1 A) EXT. BAR (त्याचा मित्र रंग-वेष बराचसा ...Read More