kavysetu - 10 by Setu in Gujarati Poems PDF

કાવ્યસેતુ -10

by Setu in Gujarati Poems

ખુદથી ફરી પ્રેમ થઇ ગયો! પ્રેમ થયો... ફરી પ્રેમ થયો....જૂની લાગણીઓ સાથે,જૂની યાદો સાથે,એ હર એક પલ સાથે જેને નેવે મૂકી દીધા હતા અજાણ્યે,ખરેખર તો પોતાની જાત સાથે જ!સફળતાના શિખર પાર કરવા,દોડતા જ રહ્યા નિરંતર,બધું જ મેળવીને છતાંય જે ...Read More