Chaki nu ghar by Pratap Solanki Smit in Gujarati Children Stories PDF

ચકી નું ઘર

by Pratap Solanki Smit in Gujarati Children Stories

એક નાના લીમડાના ઝાડ ઉપર ખૂબ જ સુંદર ઘર લટકતું હતું. ઉનાળાના સમય માં આ માણસ ના ઘર જેવું જ ઘર , તેમાં બે બારી અને એક દરવાજો હતો. તેના ઘર અગણા માં પાણી પીવા માટે ની સુંદર વ્યવસ્થા ...Read More