બેનામની કલમે - 1 by Er Bhargav Joshi in Gujarati Poems PDF

બેનામની કલમે - 1

by Er Bhargav Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Poems

બેનામની કલમે?? ?? ?? ?? ?? ??પ્રણયની ગાંઠથી બંધાય છે કેટલાય સબંધ,એ તાંતણે થી ગૂંચવાય છે કેટલાય સબંધ.?? ?? ?? ?? ?? ??ઘાવ મળે તોય ક્યાં સહી શકાય છે,વેદનાઓ હવે ક્યાં વર્ણવી શકાય છે;ખુશીઓ ની મોસમ તો ક્યાં સુધીની??મોત ...Read More