Lakshmi - 9 by Na Sa Yeotikar in Marathi Novel Episodes PDF

लक्ष्मी - 9

by Na Sa Yeotikar in Marathi Novel Episodes

लक्ष्मीची जिद्द उद्या दुपारी एक वाजता बारावीचा निकाल लागणार ही बातमी ऐकल्यापासून लक्ष्मी खूपच बेचैन होती. किती मार्क मिळतील ? नव्वद टक्केच्या वर मिळाले तर मेडिकलला जावेच लागेल, नव्वद टक्केच्या खाली मिळाले तर दुसरा पर्याय विचार करता येईल. लक्ष्मीने ...Read More