ghalmel tya kshanachi by Akshata Kurde in Marathi Short Stories PDF

घालमेल त्या क्षणांची...

by Akshata Kurde in Marathi Short Stories

घालमेल त्या क्षणांची... नवीन आयुष्याला सुरुवात करायची वेळ आली. हो माझं लग्न आहे आणि माझ्यातच मी हरवून गेले आहे. उद्या पासून नवीन माणसं नवीन चाली रिती. स्वानंद ची आई खुप प्रेमळ आहे. मला मुली सारखंच करतात. त्यांच्याकडे जाण्याची ओढ ...Read More