શું આ છે પ્રેમ? - એક ચર્ચા - 1

by Ravi in Gujarati Short Stories

ખુબ આભાર મિસ. કે ‌મિસિસ‌ દિયા.... અને માફ કરશો...ઘણા લાંબા સમય પછી લખી રહ્યો છું અને તમને જવાબ આપવામાં મોડું થઈ ગયું ----------------------------------------------------------------------- પણ શું કહું પ્રેમ શું છે? ઘણું વિચારુ છુ કે પ્રેમ શું છે? તેનો વિચાર આવવો ...Read More