સમય નું સંચાલન વિભાગ - 1

by Ashish in Gujarati Motivational Stories

મને wish કયુઁ છે તે બદલ આભાર પણ આ વાંચવું પડે અણમોલ જીવનનું મૂલ્ય સમજો.પ્રિય પરિવારજનો,માનવ જીવન અદભૂત, અલૌકિક અને અમૂલ્ય પ્રભુ પ્રસાદ છે." સંપત ગઈ તે સાંપડે,ગયા વળે છે વહાણ,ગત અવસર આવે નહી,ગયા ન આવે પ્રાણ "....વહી ગયેલો ...Read More