Premni bhinash - 4 by Sumita Sonani in Gujarati Short Stories PDF

પ્રેમની ભીનાશ (ભાગ -4)

by Sumita Sonani in Gujarati Short Stories

પ્રેમની ભીનાશ ભાગ -4 કુંજને સ્વરા આખો દિવસ શું કરે છે, એને શું કરવું ગમે છે, શું કરવું નથી ગમતું, શું ભાવે છે,શું નથી ભાવતું, કંઈ વાતથી સ્વરા ખુશ રહે છે, કંઈ વાતથી સ્વરા દુઃખી રહે છે વિગેરે બાબતો ...Read More