prem - 16 by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Love Stories PDF

प्रेम भाग - 16

by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Love Stories

मी अंजलीचा गैरसमज दूर करण्याचा खूप प्रयत्न केला, पण त्याने माझा च तोटा जाहाला . ती मझ्या विषयी खूपच वाईट विचार करायला लागली . मग मीच ठरवले, की ह्या पुढे तिचा विचार सुध्दा करायचा नाही .तिच्या पासून दूर रहायचं. ...Read More