Shikkas aabhar patra by Pankaj Shankrrao Makode in Marathi Letter PDF

शिक्षकास आभार पत्र

by Pankaj Shankrrao Makode in Marathi Letter

आदरणीय शिव्हरे सर, नमस्कार सर मी तुमचा एक विदयार्थी कदाचित तुम्हाला आठवत असेल इतकं मला माहीत नाही पण तुमच्या हातचा खलेल्ला मार मात्र मी अजुनही विसरलो नाही. खरं तर मला नेमकं तेव्हा कळ लच ...Read More