chori by Na Sa Yeotikar in Marathi Short Stories PDF

चोरी

by Na Sa Yeotikar in Marathi Short Stories

संजय दहा बारा वर्षाचा पोरगा. त्याचे बाबा शहरात मिळेल ते काम करून आपला संसार चालवत होता. त्याला सुरेश आणि विमला नावाची एक मुलगी होती. संजय आई देखील मिळेल ते काम करून पोट भरायचे. विमला आणि संजय एकाच शाळेत शिकत ...Read More