Sansaar - 2 by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes PDF

संसार - 2

by Dhanashree yashwant pisal in Marathi Novel Episodes

बैठक बसली, मुलाकड्च्या फार काही न मागता साखरपुडा आणि लग्न करून द्या एवढी मागणी केली . मुली कडची माणसे खुश जाहाली .आदित्य ही खूप खुश जाहाला .खरच त्याला रुही मनापासून आवडली होती .आणि तीच बायको म्हणून घरात यावी, अस ...Read More