Rising evening - 3 by Er Bhargav Joshi in Gujarati Poems PDF

ઉગતી સાંજે - 3

by Er Bhargav Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Poems

"ઉગતી સાંજે"?? ?? ?? ?? ?? ?? "ઈશ્વર"કોણ છે ઈશ્વર !? ક્યાં છે ઈશ્વર !?નવખંડ ધરતીનો આધાર છે ઈશ્વર;અમથો જ કંઈ થોડો પૂજાય ઈશ્વર,અણધારી વેળાએ દેખાય છે ઈશ્વર;ગુમાન જે'દી માણહ ની ...Read More