સૂર્યોદય - એક નવી શરૂઆત... - ભાગ :- ૨૫

by I M Fail... Matrubharti Verified in Gujarati Fiction Stories

ભાગ :- ૨૫આપણે ચોવીસમાં ભાગમાં જોયું કે સૃષ્ટિ, સાર્થક, શ્યામ બધાજ આ સંબંધને પોતપોતાની રીતે, નજરે જોઈ રહ્યા છે અને આ સંબંધ સાચવવા શું કરવું જોઇએ એ મથામણમાં લાગી જાય છે. એકબીજાથી છૂટા પડીને સાર્થક અને સૃષ્ટિ બંને નવેસરથી ...Read More