આ stranger boy by Bhavna Jadav in Gujarati Short Stories PDF

એક અજાણ્યો છોકરો

by Bhavna Jadav Matrubharti Verified in Gujarati Short Stories

અમિષા એક ઇન્ટરવ્યૂ માટે જતી હતી. રેડી થઇને ઘરેથી નીકળી ગયી હતી, અને હવે એડ્રેસ પરથી જોબ લોકેશન શોધવાનું હતું. સ્ફુટી પર બ્લેક ટીશર્ટ અને બ્લુ જીન્સ પહેરીને ગોગલ્સ લગાવીને રસ્તા પર પસાર થઈ રહી હતી. હવે મેઇનરોડ પર ...Read More