રીયા - શ્યામ ની કે વેદની 3 મિત્રોની દ્રિકોણીય પ્રણયકથા - 13

by Shailesh Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

ભાગ - 13ઈન્સ્પેક્ટરને જેવું ડૉક્ટર સાહેબે જણાવ્યું કે,વેદના ગળાના ઓપરેશન માટે શ્યામે ગઈકાલે રાત્રે જ, રૂપિયા પાંચ લાખ રોકડા જમા કરાવ્યા છે.આટલું સાંભળી તુરંતપોલીસ ઈન્સપેક્ટર, વેદને જે રૂમમાં રાખ્યો હોય છે, તે રૂમ તરફ ડોક્ટરને સાથે રાખી, તે રૂમ ...Read More