The conspiracy he was innocent may be (coniuratio) - 15 by Nirav Vanshavalya in Gujarati Thriller PDF

The conspiracy he was innocent may be (coniuratio) - 15

by Nirav Vanshavalya Matrubharti Verified in Gujarati Thriller

એઝ પર her હેબીટ એન્ડ એસ ઓલવેઝ તે ઘરમાં પ્રવેશીને લાઈટ ઓન કરવાને બદલે બીજું જ કંઈક કરી લેતી હોય છે આજે પણ ત્યારે સૌથી પહેલાં સીડી પ્લેયર ઑન કર્યું. ઘરના અંધકારમાં સીડી પ્લેયરના લાઈટનિંગ ઈકવીલાઈઝર નો ડાન્સ શરૂ ...Read More