Harvlele Prem - 9 by Khushi Dhoke in Marathi Social Stories PDF

हरवलेले प्रेम........#०९.

by Khushi Dhoke in Marathi Social Stories

इकडे अर्णव जातो आणि रेवा लिफ्ट जवळ वाट बघत उभी असते.....  तेवढ्यात तिला एक वृद्ध स्त्री पुढून हळू हळू येताना दिसते......ती चालता चालता पडणार तोच रेवा तिला सावरते .........  रेवा : "आजी आई अग पडली असतीस ना.....जरा ...Read More