રીયા - શ્યામ ની કે વેદની 3 મિત્રોની દ્રિકોણીય પ્રણયકથા - 14

by Shailesh Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

આગળના ભાગમાં આપણે જોયું કેઈન્સ્પેક્ટર સાહેબે,બે કોન્સ્ટેબલને, શ્યામને લઈને બહાર આવવા જણાવ્યું છે. કોન્સ્ટેબલ શ્યામને લઈને બહાર નીકળી જતા, વેદ પોતાના પલંગ પરથી ઉભો થઈ જાય છે.જેને RS સર, રોકી તુ આરામ કર, હું હમણાં આવીને બધી વાત જણાવું ...Read More