Ukirda by क्षितिजा जाधव in Marathi Horror Stories PDF

उकिरडा

by क्षितिजा जाधव in Marathi Horror Stories

उकिरडा रात्री सात आठ वाजताची वेळ आहे. गण्याचं नुकताच जेवण उरकलं होत. त्याची आई त्याच्या बापाला जेवायला वाढत आहे. गण्याचा बाप गावाच्या थोडं लांब असलेल्या तेलाच्या कारखान्यावर काम करतो. सोबत तीन एकराची जमीन आहे पण त्यात जास्त उत्पन्न ...Read More