રીયા - શ્યામ ની કે વેદની 3 મિત્રોની દ્રિકોણીય પ્રણયકથા - 16

by Shailesh Joshi Matrubharti Verified in Gujarati Motivational Stories

ભાગ - 16ડૉક્ટર સાહેબે, શ્યામને સલાહ આપી તે પ્રમાણે...RS આવી જાય, પછી તમે રઘુને લઈને પોલીસ સ્ટેશન જાઓ, અને રઘુના મોઢેજગઈકાલના બેંકવાળા બનાવની, જે સાચી હકીકત છે, તે પોલીસને જણાવો,ડોક્ટર સાહેબે શ્યામને આપેલ સલાહ મુજબRS સર આવી ન જાય ...Read More