Reunion (Part - 1) by Urvashi Makwana in Gujarati Short Stories PDF

પુર્નમિલન ( ભાગ - 1 )

by Urvashi Makwana in Gujarati Short Stories

ભાગ - 1 "હજી તો ઘણાં ઘરકામ બાકી છે, હું તો નહીં એના ઘરે નહીં જઈ શકું, ના ના મારે જવું છે, હું ઝટ બધા કામ પતાવી લવ." હું બહારથી આવ્યો મેં જોયું તો ...Read More