Poisoning of tattoos by C.D.karmshiyani in Gujarati Short Stories PDF

છુંદણા નું ઝેર

by C.D.karmshiyani in Gujarati Short Stories

......એમ તો કાંઈ કોઈને ખાસ ગંભીર ઈજા નહોતી થઈ . આ તો અકસ્માતની વાત એટલે જ સવારના પહોરમાં દોડાદોડ | થઈ પડી !! ..... ગામડામાંથી શહેરમાં ભણવા જતાં છોકરાઓને બસનો અકસ્માત થયો હતો . થોડુંઘણું બધા છોકરાઓને વાગ્યું હતું ...Read More