Santshrestha Mahila Part 3 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories PDF

संतश्रेष्ठ महिला भाग ३

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Spiritual Stories

संतश्रेष्ठ महिला भाग ३ यानंतर मात्र विसोबा खेचर संत ज्ञानेश्वर यांना आपला गुरु मानायला लागले . ते म्हणत चांगदेव आणि मुक्ताबाईंनी मला कबूल केले आहे , आणि सोपानदेवाने माझ्यावर दया केलीआहे . विसोबा ज्ञानेश्वर आणि सोपानदेव दोघांनाही आपला गुरु ...Read More