Santshrestha Mahila Part 13 by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Short Stories PDF

संतश्रेष्ठ महिला भाग १३

by Vrishali Gotkhindikar in Marathi Short Stories

संतश्रेष्ठ महिला भाग १३ संत तुलसीदासांना लिहलेल्या पत्रातून मीराबाई ने तुलसीदास यांना सल्ला मागितला की मला माझ्या परिवाराकडून श्री कृष्णभक्ति सोडण्यासाठी जबरदस्ती केली जाते आहे . परंतु मी श्री कृष्णाला आपले सर्वस्व मानलेले आहे . ते माझ्या आत्म्यात आणि ...Read More