કોણે નર્કમાં મોકલવું

by Tanu Kadri in Gujarati Short Stories

************* કેટલું ભયાનક સ્વપ્ન હતું , સ્વપ્ન હતું કે સાચે જ એ બધું થયું એ હજુ પણ સમજ માં નથી આવતું. એક વ્યક્તિ સવારે જાગે છે અને પોતાના આલીશાન કમરા માં ચારે બાજુ ધ્યાનથી જુએ છે, આ એજ કમરો ...Read More