Father's lack by Urvashi Makwana આભા in Gujarati Short Stories PDF

પિતાનો ઓછાયો

by Urvashi Makwana આભા in Gujarati Short Stories

ધોમખતો બપોરનો તાપ, નિર્જન - વેરાન જગ્યા, ગામડાંનો ડરાવનો રસ્તો જાણે તાપથી તરસ્યો થયો હોય એવો ભાસતો હતો. બસમાંથી ઉતરીને આજુબાજુ નજર નાંખી રસ્તાની બંને બાજુ ખેતરો સિવાય કંઇ કોઈ નજરે પડ્યું નહીં. એ ઝડપથી ડગલાં ભરતી ચાલવા લાગી. ...Read More