મારો કાવ્ય ઝરૂખો ભાગ : 09

by Hiren Manharlal Vora in Gujarati Poems

હાલ ની પરિસ્થિતિ ને અનુકૂળ થોડી કવિતા અહીં આપ સૌ સમક્ષ રજુ કરું છું...???કાવ્ય : 01?જગ તાત ...ખેડૂત છે જગ નો તાતના કરો એમને કોઇ ના મોહતાજકરો એમને જ્ઞાન થી સદ્ધરઆપો વાવણી નું માર્ગદર્શનતમારા નકરા સ્વાર્થ માટેના કરો એમની ...Read More